בנימין נתניהו

@netanyahu

העמוד הרשמי של יו''ר הליכוד וראש הממשלה, בנימין נתניהו

netanyahu.org.il 357,957 followers

Voting in the Shorty Awards is currently closed. Check back soon!

Hey, you!

Is this your profile? Claim it! You'll be able to edit this page by filling out your Shorty Profile once you do so.

If you know the person who this profile belongs to, encourage them to claim it!

Claim this profile